Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


Titlu proiect:

 ,,CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SC MEDISON SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE PENTRU DIVERSIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE” cod SMIS 116750


     Societatea SC MEDISON SRL cu sediul în municipiul Bacău, România, Str. Spiru Haret nr. 8, județ Bacău, implementează proiectul cu titlul  ,,Creșterea competitivității societății SC MEDISON SRL prin achiziția de active corporale și necorporale pentru diversificarea serviciilor medicale "cod SMIS 116750 pe o perioadă de 66 de luni, respectiv între data 01.03.2017 și data 31.08.2022, această perioadă cuprinzând și activitățile desfășurate înainte de semnarea contractului de finanțare. Valoarea totală a proiectului este de 1.508.573,21 lei, din care valoarea totală eligibilă 1.495.864,92 lei. Valoarea totală nerambursabila este de 920.814.33 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 782.692,18 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 138.122,15 lei.


Obiectivul general al proiectului 

este realizarea unei investiții inițiale în cadrul societății Medison SRL prin diversificarea activității unității existente prin oferirea unor servicii care nu au fost prestate anterior in cadrul societății.

Proiectul răspunde obiectivului specific aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 ,, Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii ", prioritatea de investiții 2.2 ,, Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor " și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.


Obiectivele specifice ale proiectului:

Diversificarea activității societății Medison SRL prin introducerea unor servicii care nu au fost prestate anterior de către societate în unitatea vizată de investiție.

Dezvoltarea resurselor umane ale societății prin angajarea a cel puțin o persoană care aparține unei categorii defavorizate și adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilități.

Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare, printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor - în perioada de implementare a proiectului și în perioada de durabilitate a proiectului.  

 

Rezultatele proiectului :

 

 1. Achiziția de active corporale și necorporale:

 • Ecograf

 • Osteodensitometru

 • Sistem complet de efort

 • Holter ECG

 • Holter TA

 • Defibrilator

 • Sistem complet de videoendoscopie

 • Concentrator de oxigen

 • Server PACS

 • Server RIS

 • Platforma persoane cu dizabilități

 • Sistem de iluminat LED (neeligibil)

 • Software PACS

 • Software RIS

    2. Achiziția de servicii :

 • Servicii de consultanță elaborare proiect, management de proiect și derulare achiziții.
 • Servicii de internaționalizare , participare la târg internațional din afara României - online.
 • Servicii de certificare sistem de management ISO 18001 și certificare standard serviciu SR EN 15224.
 • Servicii de informare și publicitate proiect.

     

    3. Alte rezultate :

 • Crearea unui loc nou de muncă, din categorie defavorizată, care va exploata investiția și implicit fluxul de prestare al serviciilor medicale
 • Două tipuri de servicii medicale noi : cardiologie respectiv radiologie și imagistică medicală (osteodensitometrie).
 • Colectarea selectivă a deșeurilor

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și către site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.