Titlu proiect  pproiect  

MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA SERVICIILOR DE IMAGISTICĂ MEDICALĂ 


Beneficiar :       S.C. MEDISON S.R.L.

Valoare totală :         588.504,00 LEI

Valoare POR  :         403.684,00 LEI

Perioada          : 06.12.2013 – 06.12.2014

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013    www.inforegio.ro

Axa prioritară 4 ,,Spijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local"

Domeniul major de intervenţie 4.3 ,,Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"


Obiectivul general

- creşterea productivităţii si a calităţii serviciilor de imagistică medicala disponibile in regiune, prin introducerea unei noi tehnologii

ce utilizează un Ecograf  Doppler 4D color  cu elastografie .

Obiective  specifice                                                                                                                                                                    

- creşterea cifrei de afaceri cu 15% pe segmentul de imagistica medicala in termen de 12 luni de la finalizarea proiectului.

- majorarea cu 5% a cotei de piaţa in domeniul imagisticii medicale la 12 luni de la punerea in funcţiune a ecografului.

- integrarea si specializarea a 3 asistenţi medicali ce vor fi angajaţi in timpul proiectului.

- mărirea cu 30% a gradului de adresabilitate ( numărul si tipul de investigaţii pentru alte afecţiuni ale pacienţilor) a serviciilor paraclinice oferite de clinica.

- creşterea numărului de pacienţi ce apelează la serviciile clinicii cu 20% , la 12 luni de la finalizarea investiţiei .

- atingerea unui grad de satisfacţie a calităţii serviciilor oferite de cel puţin 95%, la 12 luni de la punerea in funcţiune a ecografului.

Rezultate aşteptate

Un ecograf staţionar multidisciplinar Doppler color 4D utilizat pentru următoarele aplicaţii :

- obstretică-ginecologie - inclusiv morfologie fetală

- cardiologie – adult, pediatric, stress echo.

- urologie, (penis, pelvis, prostată)

- abdomen, (ficat, pancreas, renal)

- părţi moi (glanda tiroidă, sân, testicol),

- sistem vascular (arterial şi venos)

- sistem musculo-scheletal

- măsurătoare HIP - deviaţie congenitală de şold

- elastografie

- tehnologie de lucru cu substanţă de contrast

Numărul de locuri de muncă nou create 3

Gradul de satisfacţie a clienţilor pentru serviciile oferite a atins 95%.

Gradului de adresabilitate (numărul şi tipul serviciilor ce pot fi oferite de clinică ) s-a mărit cu 30%.

Numărului de clienţi ce se adresează clinicii a crescut cu 20%.

Beneficiari direcţi :

Acest tip de ecograf multifuncţional va permite  investigarea si diagnosticarea unor grupuri distincte de pacienţi din judeţul Bacău si zonele limitrofe :

- grupa persoanelor cu afecţiuni ale sânului – în majoritate populaţie feminina.

- grupa persoanelor cu probleme de obstetrică - ginecologie – toate investigaţiile legate de făt sau uter.

- grupa persoanelor cu afecţiuni ale ficatului.

- grupa persoanelor cu afecţiuni ale tiroidei.

- grupa persoanelor cu afecţiuni ale organelor moi, vezică, pancreas, prostată, splină, rinichi, uretere, ganglioni abdominali.

- grupa persoanelor ce solicită evaluarea diametrului unor vase sanguine, care au semnificaţie in diagnosticul unor boli (aorta, vena cavă inferioară, vena portă, venele suprahepatice, vena splenică, arterele renale, etc)

Beneficiari indirecţi:

- Familiile pacienţilor – prin diagnosticare rapidă se reduce stresul privind cauza bolii , persoanele se pot reface rapid, se reduc costurile aferente tratamentului.

- Casa de Asigurări de Sănătate şi Spitalele – prin depistarea timpurie a bolilor se reduce timpul de spitalizare şi costurile.

- Direcţia de Sănătate Publică - prin obţinerea cu ajutorul MEDISON a unor date statistice privind starea de sănătate.

- Angajatorii pacienţilor – prin reducerea timpului de concediu medical şi a costurilor pentru angajare temporară. 

 

 www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!

  Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 www.inforegio.ro


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro