Clinica Medison a fost fondata in 1991 și este una din primele unități medicale cu profil servicii medicale de specialitate din Moldova cu capital exclusiv privat.

Clinica Medison este autorizată de Ministerul Sănătatii fiind înscrisa în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale din România pentru urmatoarele specialități : medicină internă, gastroenterologie, endoscopie digestivă, hepatologie, neurologie, urologie, cardiologie,  imagistică medicală și radiologie. Deasemeni este autorizată și de Direcția Județeana de Sănătate Publică.

Încă din anul 2007 Clinica Medison a implementat un sistem de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001 : 2001 actual ISO 9001 : 2008. Ulterior  a implementat și sistemul de management 18001 precum și certificarea  standardului pentru un  serviciu conform SR EN 15224. Depunem eforturi pentru achiziționarea celor mai moderne echipamente și tehnologii. 

Clinica Medison are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru specialitatea medicina internă.


For English version select ,, About MEDISON " from Main Menu